Home Contact
A Dr. Porpáczy Ügyvédi Iroda 2007 óta működik önállóan, irodavezetője dr. Berkéné dr. Porpáczy Szilvia európajogi és munkajogi szakjogász ügyvéd. A jogelőd Bilonka & Porpáczy Ügyvédi Irodát 1992. december 20. napján alapították dr. Bilonka Béla és dr. Berkéné dr. Porpáczy Szilvia ügyvédek.

Az Iroda számos magánszemély, gazdasági társaság, költségvetési intézmény és hatóság képviseletét látja el peres és peren kívüli eljárásokban, eseti és állandó megbízás keretében.

A társasági jog, a cégjog - ezen belül az egyik kiemelt jogterület a szövetkezetek joga -, a polgári jog, az ingatlanjog és a munkajog, valamint az ezekhez kapcsolódó jogágak tekinthetőek az Iroda tradicionális és speciális jogterületeinek. Az Iroda ezen kívül a közbeszerzések joga és a csődjog teljes spektrumában is nagy tapasztalattal rendelkezik.

Az Iroda ellátja nagyvállalatok, gazdasági társaságok teljes jogi támogatását, társaságokat alapít, átalakít és a társaságok döntése esetén eljár a megszüntetésükkel kapcsolatos eljárásokban. Az Iroda képvisel nagyvállalatokat, valamint kis-és középvállalkozásokat a bíróságok előtt polgári jogi, adójogi és munkajogi tárgyú perekben. Az Iroda segíti a gazdasági társaságokat szerződések - köztük munkaszerződések - megkötése, munkajogi szabályzatok elkészítése során és közreműködik kollektív szerződések előkészítésében is. Az Iroda jártas olyan speciális jogterületeken is, mint a vadászati és a földhasználati jog.

Az ügyfelek kérésére az Iroda folyamatosan figyeli a jogszabályi változásokat és a hatálybalépés előtt értesíti a megbízókat az őket érintő legfontosabb változásokról. A peres eljárások megindítása előtt az Iroda javaslatot tesz a jogvita stratégiájára vonatkozóan; elsődleges célja a felek közötti megállapodás előmozdítása és elérése.
Az Iroda szerződést kötött a CompLex Kiadó Kft-vel a gazdasági társaságok munkaügyi compliance audit átvilásgítására

Az Iroda kialakított egy hálózatot, amely szakjogászok, szaktanácsadók, könyvszakértők, könyvelők, pr szakértők, pályázatírók, ügyviteli, számítógépes szakemberek, dizajnerek közreműködésével segíti az Iroda és az általa képviselt társaságok jogszabályoknak megfelelő működését, üzleti döntéseinek a meghozatalát, piaci megjelenését, európai úniós pályázatok elnyerését. A partnerek listája elérhető a „Partnerhálózat” oldalon.

Az Iroda ügyfelei és hálózati partnerei részére elektronikus elérhetőséget biztosít, amelynek keretében lehetőség nyílik az elektronikus kapcsolattartásra, tanácsadásra és teljes körű jogi képviseletre.

dr. Berkéné dr. Porpáczy Szilvia
ügyvéd