Dr. Bankó Zoltán 1997-től a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének egyetemi tanársegédje, 2001-től a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa, 2008-tól docense. Munkajogot és Társadalombiztosítási jogot oktat a nappali és a levelező jogászképzésben, a szakirányú továbbképzéseken, részt vesz a tárgyak más karokon történő oktatásában. Részt vesz a Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék által életre hívott Munkajogi Szakjogász és Munkajogi Szakokleveles Tanácsadó Képzések szervezésében. Tagja a JURA szerkesztőbizottságának, a Kari Tanács választott tagja. Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tag. 2012-től a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

Publikációi 1997-től a magyar és európai munkajog tárgykörben jelennek meg, több kommentár és tankönyv társszerzője. A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező szolgálat Dél-dunántúli régiós vezetője.