A Dr. Porpáczy Ügyvédi Iroda jogelődjét 1992. december 20. napján alapították a tagjai, dr. Berkéné dr. Porpáczy Szilvia és dr. Bilonka Béla ügyvédek. Az Iroda 2007. év óta önállóan működik, irodavezetője dr. Berkéné dr. Porpáczy Szilvia európa jogi szakjogász és munkajogi szakjogász ügyvéd.

Az Iroda elsősorban gazdasági társaságok és költségvetési intézmények képviseletét látja el peres és peren kívüli eljárásokban, állandó és eseti megbízás keretében. A társasági jog, a cégjog - ezen belül az egyik kiemelt jogterület a szövetkezetek joga -, a polgári jog, az ingatlanjog és a munkajog, valamint az ezekhez kapcsolódó jogágak tekinthetőek az Iroda tradicionális és speciális jogterületeinek. Az Iroda ezen kívül a követelések érvényesítése és a csődjog teljes spektrumában is nagy tapasztalattal rendelkezik.

Az Iroda ellátja nagyvállalatok, gazdasági társaságok teljes jogi támogatását, társaságokat alapít, átalakít és eljár a megszüntetésükkel kapcsolatos eljárásokban. Az Iroda a bíróságok előtt polgári jogi, adójogi és munkajogi tárgyú perekben képviseli ügyfeleit. Az Iroda segíti a gazdasági társaságokat szerződések - köztük munkaszerződések - megkötése, munkajogi szabályzatok elkészítése során és közreműködik kollektív szerződések előkészítésében is. Az Iroda jártas olyan speciális jogterületeken is, mint a vadászati és a földhasználati jog.

Az Iroda jogi tanácsadással segíti ügyfeleit az ingatlanfejlesztési, értékesítési tevékenységük során. Az Iroda teljes körű jogi támogatást nyújt ügyfeleinek a fejlesztendő ingatlan megvásárlásától a beruházás befejezéséig. E körben az Iroda közreműködik a telekalakítási eljárásokban, megszerkeszti a tervezőkkel és kivitelezőkkel kötendő vállalkozási szerződéseket, elkészíti a megvalósult lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek adásvételi szerződéseit, a társasházak alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát. Az Iroda ismeri a tulajdonjog átruházás szabályrendszerét, az ezzel összefüggő adójogi következményeket.

Az Iroda ellátja a társasházak képviseletét a tulajdonostársakkal szembeni igények érvényesítése érdekében.

Az Irodát szakértők, pályázatírók, számítógépes szakemberek, dizajnerek segítik annak érdekében, hogy az olyan szakterületeken, amelyekkel az Iroda nem rendelkezik a szükséges speciális ismeretekkel, segítsék az Iroda munkáját és az általa képviselt társaságok jogszabályoknak megfelelő működését, üzleti döntéseinek a meghozatalát, piaci megjelenését, európai uniós pályázatok elnyerését.

Az Iroda ügyfelei részére elektronikus elérhetőséget biztosít, amelynek keretében lehetőség nyílik az elektronikus kapcsolattartásra, tanácsadásra és a teljes körű jogi képviseletre.

dr. Berkéné dr. Porpáczy Szilvia
ügyvéd