A honlapot a Dr. Porpáczy Ügyvédi Iroda (a Pécsi Ügyvédi Kamara tagja, nyilvántartási szám 128/I.) üzemelteti az Ügyvédi Törvény és az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MUK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MUK Szabályzat előírásai szerint. A szabályzatok - az ügyfelek jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt - a Magyar Ügyvédi Kamara weboldalán találhatók.

1. A Honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, valódiságáért, esetleges módosulásáért az Ügyvédi Iroda felelősséget nem vállal.

2. Az Ügyvédi Iroda nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

3. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk törvényi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

4. Amennyiben a Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat az Ügyvédi Iroda kezeli és archiválja. Az adatszolgáltatás önkéntes.